Vraag

"Wat moet ik doen bij een geschil met een andere gebruiker?"

Antwoord

Soms ontstaat er een verschil van mening tussen Marktplaats gebruikers met betrekking tot de (ver)koop. U kunt hierbij denken aan:
 
  • Onenigheid over de totstandkoming van de (ver)koop (inclusief het biedproces).
  • Het geleverde product is anders dan omschreven door de verkoper of voldoet niet aan uw verwachtingen.
  • Het product is later geleverd of kwijtgeraakt/beschadigd tijdens verzending.
  • Er wordt inbreuk gemaakt op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht of merkenrecht. Een ander voorbeeld is dat een adverteerder een foto of logo gebruikt en daarvoor geen toestemming heeft van de rechthebbende. 
 
Wij adviseren u om in dit soort gevallen altijd eerst (nogmaals) met de andere partij in contact te treden. Meestal vinden koper en verkoper gezamenlijk een oplossing voor hun geschil. Mocht het geschil vervolgens nog niet kunnen worden opgelost, dan kunt u ervoor kiezen om het juridisch loket in te schakelen.

Gerelateerde vragen